Envelopes

    1936

    Wskaźnik analizy technicznej zbudowany z dwóch średnich ruchomych; jedna ze średnich biegnie ponad wykresem cenowym, a druga poniżej. W swojej budowie Envelopes podobny jest do wstęg Bollingera. Średnie ruchome wskazują najwyższy i najniższy zakres wahań danego instrumentu finansowego. Sygnał kupna generowany jest gdy cena dotrze do dolnej wstęgi, a sygnał sprzedaży, gdy cena spotka się z górną wstęgą.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.