EMS

    1926

    European Monetary System; Europejski System Monetarny. Porozumienie zawarte w 1979 roku przez kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej i Komisję Europejską. Miało ono na celu zawężenie pasma wahań pomiędzy walutami krajów członkowskich. Na podstawie porozumienia EMS stworzono Mechanizm Kursów Walutowych, a później Europejski System Walutowy. Końcowym rezultatem było z kolei wprowadzenie waluty euro.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.