Edek

    2622

    Potoczna nazwa pary walutowej EUR/USD, czyli euro i dolara amerykańskiego, zwana także eurodolarem. Edek to najpopularniejsza para walutowa na świecie. Euro w tej parze walutowej jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.