ECN

  1933

  Najbardziej transparentny model funkcjonowania brokerów Forex. Broker w modelu ECN (Electronic Communication Network) jest jedynie pośrednikiem pomiędzy klientem a rynkiem międzybankowym. Transakcja rozliczana jest przez bank (lub banki), które obsługują danego brokera. Rachunki ECN przeznaczone są przede wszystkim dla profesjonalnych inwestorów. Charakteryzują się prowizją od każdej transakcji i zwykle wymagają wpłacenia wyższego depozytu początkowego. ECN-y funkcjonuję również na rynku akcyjnym.

  Występuje w poniższych artykułach:

  FP Markets
  Day Trader
  Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.