ECB

    1743

    European Central Bank, czyli Europejski Bank Centralny. Bank centralny wspólnej waluty Unii Europejskiej – euro. Europejski Bank Centralny przejął większość praw i obowiązków banków centralnych krajów, które zastąpiły swoją narodową walutę euro. Siedziba ECB znajduje się w niemieckim Frankfurcie nad Menem. Bank został założony w 1998 roku.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.