Donchian Channel

    Kanał Donchiana, a dokładnie kanał cenowy Donchiana, zwany również wstęgą Donchiana. Wskaźnik analizy technicznej w swojej budowie podobny do wstęg Bollingera składający się z trzech linii biegnących wzdłuż wykresu cenowego. Wskaźnik Donchian Channel pokazuje zmienność wartości danego instrumentu finansowego. Szeroki kanał świadczy o wysokiej zmienności, a wąski o niskiej zmienności.

    Występuje w poniższych artykułach:

    FP Markets
    Analityk Techniczny
    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.