DKK

    1880

    Korona duńska. Oficjalna waluta Danii, Grenlandii oraz Wysp Owczych. Powstała w 1873 roku jako wynik utworzenia Skandynawskiej Unii Monetarnej. Wyłącznym emitentem korony duńskiej DKK jest Narodowy Bank Danii (Danmarks Nationalbank).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.