DJIA

    2083

    Dow Jones Industrial Average. Indeks giełdowy, na który składają się notowania 30 największych spółek (pod względem kapitalizacji i obrotów) z amerykańskiej giełdy New York Stock Exchange. DJIA to obok S&P 500 najważniejszy indeks giełdowy USA i jeden z najistotniejszych indeksów giełdowych na świecie. Wskaźnik kondycji amerykańskiej gospodarki publikowany od 26 maja 1896 roku.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.