Deutsche Börse / Deutsche Boerse

    2041

    Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie nad Menem. Frankfurter Wertpapierborse. Powstała w 1990 roku, a jej główny indeks to DAX 30 – indeks 30 największych spółek (pod względem kapitalizacji, ale brana jest pod uwagę również wartość obrotów). Deutsche Börse to jedna z trzech najważniejszych grup giełdowych na świecie, obok NYSE Euronext oraz London Stock Exchange Group.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.