Deprecjacja

    1756

    Spadek wartości towaru lub waluty. Termin używany przede wszystkim w stosunku do walut. Oznacza, że dana waluta osłabia się do innej zagranicznej waluty w systemie płynnych kursów walut. Deprecjacja oznacza spadek popytu na daną walutę na rynkach międzynarodowych. W systemie stałego kursu walutowego obniżenie wartości waluty to dewaluacja. Przeciwieństwem deprecjacji jest aprecjacja.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.