Depozyt minimalny

    2153

    Minimalna kwota początkowej wpłaty wymagana do otwarcia rachunku brokerskiego czy maklerskiego. Depozyty minimalne są bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju rachunku oraz oferty brokera. Niektórzy brokerzy pozwalają na otwarcie rachunku bez jakiejkolwiek wpłaty początkowej, a rachunki brokerskie przeznaczone dla profesjonalnych traderów mogą wymagać wpłaty nawet kilku tysięcy dolarów.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.