DeMarker (DeM)

    1775

    Wskaźnik analizy technicznej opierający się na porównaniu okresu, w którym dany instrument osiąga swoje maksimum, z okresem, w którym maksimum zostało osiągnięte poprzednio. DeMarker obliczany jest na podstawie ceny maksymalnej i minimalnej z bieżącego okresu oraz ceny maksymalnej i minimalnej z poprzedniego okresu z wykorzystaniem prostej średniej kroczącej (SMA).

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.