Dealer

    1841

    Osoba fizyczna lub instytucja finansowa, która kupuje i sprzedaje papiery wartościowe, towary czy waluty na własny rachunek. W przypadku rynku Forex jest to dealer walutowy. Dealer może handlować papierami wartościowymi zarówno w celu zabezpieczenia swoich interesów (hedging) lub w celach inwestycyjnych i spekulacyjnych.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.