CZK

    1796

    Korona czeska (czes. Koruna ceska). Oficjalna waluta Republiki Czeskiej powstała w 1993 roku po rozłamie Czechosłowacji. Wyłącznym emitentem CZK jest Narodowy Bank Czeski (Ceska Narodni Banka, CNB).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.