Crude Oil Inventories

    1753

    Tygodniowa zmiana zapasów paliw. Publikowany przez Energy Information Administration (EIA) tygodniowo wskaźnik makroekonomiczny, mający duży wpływ na cenę ropy naftowej. Wskaźnik Crude Oil Inventories informuje o zmianie ilości paliw znajdujących się w amerykańskich magazynach. Teoretycznie wzrost zapasów doprowadza do spadku wartości ropy naftowej, a spadek zapasów do wzrostu wartości tego surowca. Najczęściej do odbiorcy trafia tylko wartość wskaźnika zmiany zapasów, jednak EIA publikuje obszerny raport.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.