Cross rate

    1902

    Kurs krzyżowy. Kurs walutowy, który nie obejmuje dolara amerykańskiego. Innymi słowy cross rate to każda para walutowa, w której żadna z dwóch walut nie jest dolarem amerykańskim. Obecnie konkurencją dla dolara amerykańskiego jest euro, a także w mniejszym stopniu funt brytyjski czy jen japoński. Wcześniej jednak pozycja dolara amerykańskiego jako najważniejszej waluty świata była niepodważalna, a wartość wszystkich walut była przeliczana na dolary, dlatego też pary dolarowe uznawane były za najważniejsze.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.