CFD Contracts for Difference

    Kontrakty na różnicę. Rodzaj instrumentu pochodnego, czyli instrumentu finansowego, którego wartość oparta jest o instrument bazowy, którym może być wartość akcji, towaru, waluty, stopy procentowe itp. Kontrakty CFD podobne są swoją budową do kontraktów terminowych. Mogą być wykorzystywane w transakcjach hedgingowych, a także do spekulacji na rynku pozagiełdowym.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.