CAC 40

    1798

    Cotation Assistee en Continu. Główny indeks giełdowy spółek notowanych na giełdzie w Paryżu, należącej do grupy giełdowej NYSE Euronext. Publikowany jest od 31 grudnia 1987 roku;, a w jego skład wchodzi 40 najsilniejszych spółek spośród 100 spółek paryskiej giełdy o najwyższej kapitalizacji. CAC 40 to benchmark NYSE Euronext Paris i jeden z trzech (obok FTSE 100 i DAX 30) najważniejszych indeksów giełdowych Europy.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.