Byki

    1762

    Uczestnicy rynku finansowego, którzy grają na zwyżkę danego instrumentu, czyli osoby zakładające, że wartość danego instrumentu wzrośnie. Jeżeli byki przeważają nad osobami grającymi na zniżkę, czyli na spadek wartości instrumentu, mamy do czynienia z rynkiem byka, czyli wzrostem wartości instrumentu.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.