Buy Stop

    Zlecenie to stosowane jest w sytuacji, gdy przewidywany jest mocny wzrost kursu danego instrumentu po przekroczeniu ustalonego poziomu cenowego. Jest to zlecenie kupna danego instrumentu po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia oczekiwań, zlecenie Buy Stop pozwala na osiągnięcie zysków przy mniejszym ryzyku, ponieważ pozycja otwierana jest dopiero po przełamaniu istotnego poziomu cenowego.

    Występuje w poniższych artykułach:

    FP Markets
    Swing Trader
    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.