Buy Stop

  1926

  Zlecenie to stosowane jest w sytuacji, gdy przewidywany jest mocny wzrost kursu danego instrumentu po przekroczeniu ustalonego poziomu cenowego. Jest to zlecenie kupna danego instrumentu po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia oczekiwań, zlecenie Buy Stop pozwala na osiągnięcie zysków przy mniejszym ryzyku, ponieważ pozycja otwierana jest dopiero po przełamaniu istotnego poziomu cenowego.

  Występuje w poniższych artykułach:

  Retro S.A.
  Swing Trader
  Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.