Buy Stop Limit

    2429

    Zlecenie wprowadzone miedzy innymi na platformie MetaTrader 5. Jest to połączenie zlecenia buy stop oraz buy limit. Po osiągnięciu poziomu buy stop z tego zlecenia transakcja nie jest otwierana, a jedynie aktywowane jest zlecenie buy limit. Zlecenie Buy Stop Limit ustawiane jest w wypadku, gdy prognozowany jest wzrost kursu instrumentu, następnie jego korekta i powrót do trendu wzrostowego.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.