Buy Limit

  1756

  Zlecenie to stosowane jest w momencie, gdy przewidywany jest chwilowy spadek ceny do pewnego poziomu, po którym oczekiwane jest odbicie i powrót ceny do trendu wzrostowego. Buy Limit to zlecenie kupna danego instrumentu po cenie niższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia tych oczekiwań, czyli wzrostu ceny po przewidywanym spadku, pozwala na osiągnięcie większych zysków z pozycji.

  Występuje w poniższych artykułach:

  Retro S.A.
  Swing Trader
  Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.