Bulls Power

    1937

    Wskaźnik analizy technicznej opracowany przez słynnego Aleksandra Eldera w 1989 roku. Wskaźnik AT Bulls Power się na porównaniu cen zamknięcia z wykładniczą średnią kroczącą i wskazuje siłę trendu wzrostowego. Jego odpowiednikiem dla trendu spadkowego jest wskaźnik Bears Power, z którym może być stosowany łącznie, bądź osobno.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.