Broker Forex

    1719

    Podmiot świadczący usługę pośrednictwa w detalicznym handlu na międzybankowym rynku walutowym. Za swoją działalność pobiera opłatę, którą jest spread i/lub prowizja. Umożliwia handel walutami z poziomu platformy transakcyjnej całkowicie przez Internet. Istnieją trzy rodzaje brokerów Forex: Market Maker (MM), STP oraz ECN. Broker Forex może być drugą stroną transakcji swojego klienta lub może przekazywać jego zlecenia bezpośrednio na rynek.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.