Broker Forex

    1645

    Podmiot świadczący usługę pośrednictwa w detalicznym handlu na międzybankowym rynku walutowym. Za swoją działalność pobiera opłatę, którą jest spread i/lub prowizja. Umożliwia handel walutami z poziomu platformy transakcyjnej całkowicie przez Internet. Istnieją trzy rodzaje brokerów Forex: Market Maker (MM), STP oraz ECN. Broker Forex może być drugą stroną transakcji swojego klienta lub może przekazywać jego zlecenia bezpośrednio na rynek.

    Retro S.A.
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.