BRL

    1775

    Real brazylijski (Brazilian real). Oficjalna waluta Brazylii. Jedna z najważniejszych walut spośród walut krajów rozwijających się. Używana już od XVII wieku, kiedy na teren Brazylii dotarli pierwsi portugalscy osadnicy. Wyłącznym emitentem waluty BRL jest Centralny Bank Brazylii (Central Bank of Brasil, BCB).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.