Brent

    1753

    Jedna z najważniejszych odmian ropy naftowej. Odmiana light sweet crude oil, czyli gatunku lekkiej, słodkiej ropy (zawiera 0,37% siarki). wydobywana z kilkunastu pól naftowych znajdujących się na dnie Morza Północnego. Ropa Brent notowana na giełdzie w Londynie; benchmark dla notowań innych rodzajów ropy naftowej na całym świecie.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.