Bon skarbowy

    1872

    Krótkoterminowy papier dłużny emitowany przez rząd. Podstawowa cecha bonów skarbowych to bardzo niski stopień ryzyka. Uważane są za najmniej ryzykowne papiery wartościowe, dlatego też oferują najniższe oprocentowanie. Bony skarbowe są atrakcyjnym papierem lokacyjnym.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.