BoJ (Bank of Japan)

    1839

    Bank Japonii, pełniący funkcję banku centralnego; jedna z najbardziej wpływowych instytucji finansowych świata; jedyny emitent japońskiej waluty – jena, będącego jedną z najpopularniejszych walut świata. BoJ powstał w 1882 roku, a jego siedziba znajduje się w Tokio; Bank Japonii odpowiedzialny jest za prowadzenie polityki pieniężnej w kraju kwitnącej wiśni.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.