BoC (Bank of Canada)

    1916

    Bank Kanady, pełniący funkcję banku centralnego. Założony w 1934 roku. BoC jest wyłącznym emitentem kanadyjskiej waluty jaką jest dolar kanadyjski. Jego siedziba znajduje się w stolicy Kanady – Ottawie. Bank Kanady odpowiada za prowadzenie polityki monetarnej (pieniężnej) Kanady.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.