Bid

    1730

    Cena, po której otwierana jest transakcja sprzedaży oraz zamykana jest transakcja kupna. Cena bid odpowiada również za realizację zleceń Take Profit i Stop Loss dla transakcji kupna. Przeciwieństwem ceny bid jest cena ask. Różnica pomiędzy cenami ask i bid to spread transakcyjny.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.