Benchmark

    1894

    Dowolny wskaźnik, indeks lub liczba, publikowana okresowo lub regularnie, opierająca się na wartości jednego lub większej liczby aktywów albo cen instrumentów bazowych (szacunkowych lub rzeczywistych), czy też stóp procentowych lub innych wartości. W odniesieniu do benchmarku określa się wartość instrumentu finansowego lub wysokość kwoty do zapłaty z tytułu danego instrumentu finansowego.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.