BEL 20

    2033

    Główny indeks giełdowy spółek notowanych na belgijskiej giełdzie papierów wartościowych Euronext Brussels, należącej do Euronext. BEL 20 publikowany jest od 30 grudnia 1990 roku i składa się na niego 20 spółek notowanych na belgijskiej giełdzie. Pod uwagę brana jest ich kapitalizacja, ilość akcji w wolnym obrocie i inne.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.