Bears Power

    1899

    Wskaźnik analizy technicznej opracowany przez Aleksandra Eldera w 1989 roku. Bears Power opiera się na porównaniu cen zamknięcia z wykładniczą średnią kroczącą. Wskazuje siłę trendu spadkowego. Jego odpowiednikiem dla trendu wzrostowego jest wskaźnik Bulls Power, z którym może być stosowany razem, bądź osobno.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.