Awesome Oscillator

    1775

    Jeden ze wskaźników analizy technicznej stworzonych przez słynnego Bill’a Williams’a. Wykorzystywany jest do określania impetu rynku. Obliczany jest jako różnica 5 okresowej średniej kroczącej z połowy sumy ceny maksymalnej i minimalnej z okresu i 34 okresowej średniej kroczącej z połowy sumy ceny maksymalnej i minimalnej z okresu. Nie ma możliwości dostosowania wskaźnika. Awesome Oscillator najlepiej sprawdza się na interwale dziennym. Daje cztery rodzaje sygnałów transakcyjnych.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.