Average True Range ATR

    2377

    Średnia rzeczywistego wskaźnika, w skrócie ATR. Wskaźnik mierzy i obrazuje zmienność cen. W momencie gdy wskaźnik Average True Range wyznacza lokalne maksimum i zaczyna spadać, pojawia się sygnał, że zmienność była wysoka, co jest argumentem za czasowym zatrzymaniem panującego ruchu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.