Australijczyk

    1745

    Potoczna nazwa dolara australijskiego, oficjalnej waluty Australii, Kiribati, Naburu i Tuvalu emitowanej przez Bank Rezerw Australii (odpowiednik Narodowego Banku Polskiego). Dolar australijski istnieje od 1966 roku, kiedy to zastąpił funta australijskiego.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.