AUD

    1830

    Dolar australijski (Australian Dollar). Oficjalna waluta Australii, Kiribati, Naburu i Tuvalu. Jedna z ośmiu najważniejszych walut świata. Istnieje od 1966 roku kiedy to zastąpiła funta australijskiego. Wyłącznym emitentem waluty jest Bank Rezerw Australii (Reserve Bank of Australia, RBA). AUD popularnie zwana jest Australijczykiem.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.