ATX

    2155

    Pełna nazwa Austrian Traded Index. Najważniejszy indeks giełdowy spółek notowanych na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych publikowany od 2 stycznia 1991 roku. W skład indeksu ATX wchodzi 21 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na wiedeńskiej giełdzie. Procentowy udział spółek w indeksie jest uzależniony od ich kapitalizacji.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.