ASX 200

    1814

    Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Australian Securities Exchange, czyli Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Tworzony przez agencję ratingową Standard & Poor’s i publikowany od 31 marca 2000 roku. W skład indeksu ASX 200 wchodzi 200 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na australijskiej giełdzie. Pod uwagę brana jest również płynność notowanych spółek.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.