Ask

    1891

    Cena, po której otwierana jest transakcja kupna oraz zamykana jest transakcja sprzedaży. Cena Ask odpowiada również za realizację zleceń Stop Loss oraz Take Profit dla transakcji sprzedaży. Przeciwieństwem ceny ask jest cena bid. Różnica pomiędzy cenami ask i bid to spread.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.