ASE

    1874

    Pełna nazwa Athex Composite Share Price Index. Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Atenach. ASE publikowany od 31 grudnia 1980 roku. Składa się na niego 100 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na ateńskiej giełdzie.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.