Aprecjacja

    1732

    Wzrost wartości towaru lub waluty. Termin używany przede wszystkim w stosunku do walut. Oznacza, że dana waluta umacnia się do innej zagranicznej waluty w systemie płynnych kursów walutowych. Aprecjacja oznacza wzrost popytu na daną walutę na rynkach międzynarodowych. W systemie stałego kursu walutowego podniesienie wartości waluty to rewaluacja. Przeciwieństwem aprecjacji jest deprecjacja.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.