Alligator

    1890

    Jeden ze wskaźników analizy technicznej stworzonych przez Bill’a Williams’a. Wskaźnik Alligator łączy średnie kroczące z geometrią fraktali oraz dynamiką nieliniową. Składa się z trzech linii podążających mniej więcej wzdłuż wykresu cenowego, będących 13 okresową średnią kroczącą przesuniętą o 8 okresów w przód, 8 okresową średnią kroczącą przesuniętą o 5 okresów oraz 5 okresową średnią przesuniętą o 3 okresy w przód. Średnia krocząca obliczana jest ze średniej z maksimum i minimum z danego okresu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.