AEX Index

    1981

    Główny indeks giełdowy spółek notowanych na giełdzie w Amsterdamie, należącej do grupy giełdowej NYSE Euronext. Publikowany jest od 1983 roku, na początku pod nazwą European Option Exchange. W skład AEX Index wchodzi 25 spółek o najwyższej kapitalizacji. Pod uwagę brana jest również płynność notowanych spółek. Skład indeksu aktualizowany jest co roku w dniu 1 marca.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.