Accumulation/Distribution

    1761

    Wskaźnik akumulacji/dystrybucji. Informuje, czy zmianom cen towarzyszy zwiększony ruch akumulacyjny lub dystrybucyjny. Opiera się na założeniu, że każda zmiana na rynku wzmacniana jest przez zmiany obrotów. Wskaźnik Accumulation/Distribution rośnie, gdy kurs i obroty jednocześnie wzrastają oraz spada w momencie, gdy kurs i obroty jednocześnie spadają.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.