Funt brytyjski i jego historia

Funt szterling
J2T Trade

Funt brytyjski, a dokładnie funt szterling (ponieważ funt brytyjski to jedynie nazwa potoczna) to oficjalna waluta Wielkiej Brytanii. Angielska nazwa to pound sterling, skróty – GBP, £ – funt szterling, p – pens. Poza Wielką Brytanią funt szterling jest używany także na brytyjskich terytoriach zależnych: Brytyjskim Terytorium Arktycznym, Falklandach, Gibraltarze, Guernsey, Wyspie Man, Jersey, Wyspie Świętej Heleny, Wyspie Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha oraz Georgii Południowej i Sandwichu Południowym. Nieoficjalnie również w Zimbabwe. Jeden funt dzieli się na 100 pensów. Do 15 lutego 1971 roku dzielił się na 240 pensów i 20 szylingów. Skrót pochodzi od łacińskiego słowa libra, oznaczającego wagę i jednostkę masy – funta. Nazwę szterling dodano dla odróżnienia właśnie od jednostki masy. W przypadku srebra, szterling można przetłumaczyć jako wysoką próbę – słowem tym określano srebrną monetę jednopensową ważącą 1/240 funta trojańskiego, czyli 1,555 grama.

Historia funta brytyjskiego

Historia funta szterlinga jest wyjątkowo długa – rozpoczęła się w 1158 roku, kiedy funt szterling, wymienialny na srebro, został wprowadzony przez króla Henryka II. Pierwsza istotna dla funta zmiana nadeszła dopiero w 1816 roku, kiedy rozpoczęto wymianę funta na złoto zamiast srebra. Wymienialność ta funkcjonowała do 1914 roku. Kurs GBP/USD wynosił wówczas około 4,9. Wymienialność na złoto powróciła w 1926 roku – wówczas wymieniano już banknoty na sztabki. System waluty sztabowo-złotowej upadł jednak 21 września 1931 roku, czyli podczas wielkiego kryzysu. Nastąpiła 20% dewaluacja funta. Aby uchronić funta przed zbyt dużą zmiennością, jego kurs próbowano powiązać z innymi walutami. Sztuka ta się jednak nie udała i w 1949 roku nastąpiła kolejna, tym razem 30% dewaluacja. Osłabianie funta miało miejsce także w latach 60., 70. i 80. – w 1985 roku kurs GBPUSD wynosił jedynie 1,05. W 1988 rząd kierowany przez słynną Margaret Thatcher powiązał funta z marką niemiecką, a w 1990 roku funt brytyjski został włączony do systemu ERM z kursem do marki niemieckiej wynoszącym około 2,9 marki.

To rozwiązanie nie funkcjonowało jednak zbyt długi czas, ponieważ już w 1992 roku, w trakcie tzw. Czarnej Środy nastąpił atak spekulacyjny na funta, opracowany przez George’a Sorosa. W transakcję zaangażowanych zostało 10 miliardów dolarów, które doprowadziły do sytuacji, w której w Banku Anglii zabrakło dolarów do obrony funta, co zmusiło bank do wycofania się z systemu ERM II. Soros zarobił tego dnia ponad miliard dolarów, a funt w ciągu kilku dni stracił 25% swojej wartości.

Władze monetarne UK

Władzę monetarną w Wielkiej Brytanii stanowi Bank Anglii, czyli Bank of England (BoE), nazywany także strażnikiem brytyjskiego funta (z angielskiego the guardian of the British pound). Bank Anglii poza standardowymi zadaniami banku centralnego zajmuje się także doradztwem w sprawach polityki finansowej brytyjskiego rządu. Obsługuje także banki komercyjne działające na terenie Wielkiej Brytanii oraz banki centralne innych państw. Bank of England odpowiada za stabilność brytyjskiej waluty, między innymi poprzez ustalanie poziomu stóp procentowych. W bankowych skarbcach przechowywane są brytyjskie rezerwy złota oraz rezerwy kruszcowe innych państw. Bank Anglii odpowiada także z nadzór nad produkcją brytyjskich banknotów. Więcej o Banku Anglii przeczytasz w tym artykule.

FP Markets

EkonomistaEkonomista radzi:

Każdego dnia, kurs brytyjskiego funta podlega grze rynkowej i znacznym wahaniom. Czy wiesz, że te wahania możesz wykorzystać do osiągnięcia zysku? Platforma transakcyjna brokera pozwala grać zarówno na spadki, jak i wzrosty kursu funta. Zacznij od bezpłatnego demo.


Brytyjskie banknoty i monety

Brytyjskie monety to 1, 2, 5, 10, 20 i 50 pensów oraz 1 i 2 funty. Na awersie każdej z nich widnieje królowa Elżbieta II, z kolei na rewersach (poza rewersem monety dwufuntowej) znajdują się fragmenty herbu Wielkiej Brytanii. Na rewersie monety 2 funtowej widnieje tzw. historia osiągnięć technologicznych. Monety 1 i 2 pensowe wykonane są z miedzi i stali, 5 i 10 pensowe z niklu i stali, 20 i 50 pensowe z miedzi i niklu, a 1 i 2 funtowe z miedzi, cynku i niklu.

W obiegu można znaleźć również bardzo rzadko używane monety 3,4 i 25 pensowe oraz 5, 20 i 100 funtowe oraz wykonaną ze srebra monetę 500 funtową i złotą monetę 1000 funtową.

W obiegu znajdują się banknoty 5, 10, 20, 50 oraz 100 funtowe oraz rzadko używany banknot jednofuntowy. Banknoty pod względem projektu różnią się od siebie w zależności od serii oraz tego, w którym księstwie Wielkiej Brytanii zostały wyprodukowane – w Anglii, Szkocji czy Irlandii Północnej.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=eRbKkfkAH2s&rel=0]

Funt szterling na rynku Forex

Funt brytyjski jest jedną z najważniejszych i najsilniejszych walut na rynku walutowym. Wraz z dolarem amerykańskim tworzy jedną z trzech najpopularniejszych par walutowych – GBP/USD, potocznie nazywaną kablem, obok EUR/USD i USD/JPY. Sam funt jest trzecią najpopularniejszą walutą na rynku, jednak nieporównywalnie rzadziej „graną” od dolara amerykańskiego i euro. Funt brytyjski jest walutą kwotowaną jedynie względem euro – wobec wszystkich pozostałych walut funkcjonuje jako waluta bazowa (pierwsza w parze walutowej).

Funt brytyjski

Funt brytyjski jest historią samą w sobie, Na rynku, w różnych formach funkcjonuje od XII wieku. Bank Anglii – strażnik brytyjskiego funta, jest jedną z najbardziej wpływowych instytucji finansowych świata. Siła funta szterlinga wynika z siły Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Nie chodzi jednak o siłę militarną, ponieważ dzisiejsza Wielka Brytania jest cieniem dawnej potęgi, która mogła potrząsać całym światem, a o siłę gospodarczą. Londyn jest największym centrum finansowym świata – pod względem giełdowym posiada jedną z trzech największych grup giełdowych świata. W londyńskiej dzielnicy City znajdują się siedziby praktycznie wszystkich międzynarodowych banków. Brytyjczycy mają także wiele do powiedzenia w Unii Europejskiej – z ich zdaniem muszą się liczyć najwięksi gracze Starego Kontynentu, na co dowodem były międzynarodowe negocjację pod groźbą Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Funt ma się świetnie i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Oczywiście po referendum w sprawie Brexit stracił sporo na wartości, ale mimo to nadal kurs funta „trzyma się”. Brytyjska finansowa potęga na razie jest niezagrożona.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.