Fundusz dłużny uniwersalny, czyli alternatywa dla “zerowego” oprocentowania lokat

zero procent

W związku z niemal zerowymi stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego (NBP) konsumenci obecnie nie mogą liczyć w bankach komercyjnych na atrakcyjne stopy zwrotu i konkurencyjny poziom odsetek z posiadanego kapitału, zauważa w rozmowie z Comparic24.tv Filip Nowicki, zarządzający w Superfund TFI. To środowisko zerowych stóp procentowych sprawia, że Polacy zaczynają szukać innych form pomnażania kapitału.

  • Niskie stopy procentowe to z jednej strony brak atrakcyjnych ofert lokat w bankach, z drugiej niższe koszty kredytów i pożyczek
  • Nowicki jest zdania, że najwygodniejszym rozwiązaniem dla oszczędzającego jest obecnie skorzystanie z pasywnych funduszy zarządzanych, gdzie nie musi sam monitorować decyzji i dobierać instrumentów do portfela
  • W ofercie Superfund znajdują się między innymi fundusze dłużne uniwersalne Spokojna Inwestycja Plus i Spokojna Inwestycja, które gwarantują kilkuprocentową premię w stosunku do standardowego oprocentowania lokat

GPW to naturalny kierunek, przejście nie następuje jednak od razu

Jak zauważa Filip Nowicki oszczędzający, który nie jest zadowolony z wysokości odsetek w swoim banku nie trafi od razu na giełdę, jeżeli nie miał z nią wcześniej do czynienia. Pierwszym wyborem jest zazwyczaj rynek nieruchomości w przypadku osób z większymi oszczędnościami, inni szukają natomiast jak najbezpieczniejszych alternatyw w pomnażaniu swojego kapitału, skupiając się np. na obligacjach skarbowych.

Naturalną drogą w tym procesie jest następnie przejście do funduszu zarządzanych i ewentualnie do samodzielnego inwestowania w akcje i na polskiej GPW. Jednak zdaniem zarządzającego w Superfund TFI bezpiecznym pierwszym krokiem jest zainteresowanie się funduszami dłużnymi uniwersalnymi, które gwarantują wyższe stopy zwrotu niż średnie oprocentowanie lokat i jednocześnie bezpieczeństwo kapitału.

FP Markets

Inwestycja tego typu zawiera wysoką płynność, aktywa lokowane są w szerokie spektrum obligacji krajowych i zagranicznych, część utrzymywana jest w gotówce, a taki skład portfela zapewnia między innymi szybki dostęp do swoich środków.

Jak widać w poniższej tabeli, przykładowe fundusze dłużne uniwersalne prowadzone przez Superfund TFI w ostatnich latach generowały w każdym roku wyższą stopę zwrotu niż lokaty. W 2020 r. średnie oprocentowanie lokat wynosiło 0,5%, natomiast Superfund Spokojna Inwestycja Plus gwarantował 2,7% zwrotu w skali roku, a Superfund Spokojna Inwestycja 2,57% w skali roku.

Źródło: Comparic24.tv, Superfund TFi

Wykres pokazuje wyniki naszych funduszy na tle średniego oprocentowania lokat. Widzimy, że w większości wypadków cel w postaci osiągnięcia 1-2 punktów procentowych powyżej oprocentowania lokat został zrealizowany (…) Nasze inne fundusze mają większe profile ryzyka, więc te odpowiadały na potrzebę pomnażania pieniędzy w sposób konserwatywny i stabilny – wyjaśnia Filip Nowicki.

Fundusze dłużne uniwersalne to bezpieczna przystań dla inwestorów

Jak podkreśla Nowicki, głównym celem tego typu funduszy zarządzanych nie jest generowanie wysokich stóp zwrotu, jak czynią to fundusze z ekspozycją między innymi na rynek akcji, tylko bezpieczne i stabilne utrzymywanie wartości pieniądza, przeczekanie cięższych czasów lub po prostu zabezpieczenie kapitałowe dla tych, którzy podchodzą do inwestowania z bardzo wysoką dawką ostrożności.

Fundusz jest stabilny, co oznacza niewielkie wahania wartości jednostki uczestnictwa, bezpieczny, czyli z szeroką dywersyfikacją skupiając się na instrumentach o niskim profilu ryzyka. Dla klientów, którzy szukają powtarzalności i stabilności oraz delikatnej nadwyżki do lokat będzie to ciekawe rozwiązanie – dodaje Nowicki.

Filarami funduszu są obligacje skarbowe zmiennokuponowe (o zmiennym oprocentowaniu, czyli uwzględniają zmianę stóp procentowych), tytuły uczestnictwa innych funduszy (dłużnych uniwersalnych, skarbowych oraz korporacyjnych), a trzeci filar to obligacje korporacyjne, którego rolą jest wygenerowanie dodatkowej stopy zwrotu powyżej średniej wartości z lokat i rynku obligacji skarbowych.

Partnerem programu, którego gospodarzem jest Michał Stanek z Q Value jest Superfund TFI.

Trader's Area
Trader's Area tworzymy z pasji do rynków finansowych i tradingu online. Tym zajmujemy się na co dzień i w tym jesteśmy najlepsi. Nasz cel jest jasny – dostarczyć Ci najbardziej sprawdzonych narzędzi, które wykorzystasz w swoim tradingu. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię, uwolnimy Twój potencjał i przyczynimy się do Twojego sukcesu w inwestowaniu na rynkach finansowych. Wierzymy, że dzięki tradingowi online będziesz w stanie zrealizować swoje marzenia i wyznaczone cele.