Formacja harmoniczna i jej wykorzystanie w handlu na Forex

Napis "analiza techniczna"
J2T Trade

Kiedy zaczynamy swoją przygodę, jako traderzy, zwykle zanurzamy się w świat handlu posiłkując się maksymalnie kilkoma najprostszymi wskaźnikami technicznymi. Następnie zaczynamy testować przeróżne zaawansowane oscylatory, zagłębiamy się w metodologię Price Action, rysujemy linię trendu, kanały cenowe, poziomy wsparć i oporów…

W konsekwencji po jakimś czasie na naszym wykresie zaczyna pojawiać się tak wiele różnych wskaźników i narzędzi, że generowane przez nie sygnały nierzadko przeczą sobie wzajemnie, a nasz system tradingowy, który staramy się wciąż ulepszać w celu poprawy naszych wyników, zaczyna być zbyt skomplikowany i w efekcie skutki naszych działań są odwrotne do zamierzonych.

Warto zdać sobie jednak sprawę, że nawet najbardziej zaawansowane wskaźniki techniczne reprezentują tylko wszystkie informacje o cenach, które po pewnym czasie i zgromadzonym doświadczeniu, będziemy wychwytywać już gołym okiem na czystym wykresie. Z tego powodu, zawsze warto wrócić do podstaw, takich jak choćby formacje cenowe.

Jedno z najciekawszych i najpopularniejszych rozwiązań w tym obszarze stanowią formacje harmoniczne. Warto zauważyć, że pierwsza z nich wykorzystywana jest przez inwestorów i spekulantów w analizie instrumentów finansowych już od 90 lat i absolutnie nie straciła na aktualności, co świadczy o tym, że mamy tutaj do czynienia z ponadczasowym narzędziem. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podstawowych formacji harmonicznych wraz z ich wykorzystaniem w handlu na Forex, zostaną przedstawione poniżej:

FP Markets

Formacje harmoniczne – podstawy

Formacje harmoniczne stanowią fundament analizy rynkowej. Bazują one na zależnościach między występującymi odcinkami, które tworzone są przez poszczególne szczyty i dołki. Z racji tej definicji formacje harmoniczne zaliczymy do analizy technicznej, ponieważ pomija czynniki związane z analizowaniem podwalin makroekonomicznych danego instrumentu.

Pionier harmonic tradingu

Założenia harmonicznych formacji wykresów opracował H.M. Gartley, analityk finansowy i autor, który opublikował informacje na temat własnego unikalnego podejścia w swojej książce z 1932 roku zatytułowanej “Zyski na giełdzie”. Co bardzo ważne, w formacjach harmonicznych wykorzystuje się określone wzorce cenowe i analizuje je pod kątem konkretnych wartości ciągu Fibonacciego w celu określenia wysoce prawdopodobnych punktów zwrotnych na rynkach finansowych. Metodologia ta zakłada, że cykle na wykresie danego instrumentu inwestycyjnego, podobnie jak wiele innych cykli w naszym codziennym życiu, są powtarzalne.

Zadania formacji harmonicznych w analizie Forex

Celem formacji harmonicznych jest zidentyfikowanie tych regularnie następujących po sobie wzorców – pozwoli to na wchodzenie i wychodzenie z pozycji w oparciu o wysoki stopień prawdopodobieństwa co do wystąpienia konkretnego ruchu cenowego. Dzięki powyższym założeniom możliwe jest ograniczenie ryzyka przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiej skuteczności wejść. Warto dodać, że formacje harmoniczne pojawiają się na wszystkich interwałach czasowych, a wykrywanie ich jest zasadne w zasadzie na wszystkich instrumentach inwestycyjnych.

Kluczowe elementy formacji harmonicznych

Zniesienia Fibonacciego

Jak już zostało wspomniane, formacje harmoniczne bazują na konkretnych wartościach ciągu Fibonacciego. Mowa tutaj o popularnych w tradingu zniesieniach Fibonacciego. Najczęściej spotykane są tu takie wartości, jak: 23,6%, 38,2%, 61,8% i 78,6%. W formacjach harmonicznych zdarzają się również ekspansje (zasięgi) Fibonacciego, przyjmujące zazwyczaj takie wartości jak: 161,8%, 261,8% i 423,6%. Większość zniesień i ekspansji Fibonacciego służy do pomiaru (lub projekcji) kursów na wykresie. Mierzą one ceny w dół lub w górę.

Punkty cenowe

Podstawowe, najpopularniejsze formacje harmoniczne opierają się na pięciu punktach cenowych. Tworzą one sekwencję: X, A, B, C i D. Co te punkty oznaczają?

 • X oznacza cenę, od której zaczyna się formacja
 • A to następny punkt cenowy (w górę lub w dół) od X
 • B to zniesienie X i A
 • C to zniesienie A i B
 • D jest ostatnim punktem cenowym i strefą zawarcia zlecenia.

Naszym zadaniem jest mierzenie każdego punktu cenowego. W danym schemacie wszystkie, bez wyjątku, muszą zgodne z określonymi zniesieniami Fibonacciego (ich wartości są zależne od konkretnej formacji harmonicznej). Jeśli punkty X, A, B i C spełnią wymagania, w punkcie D zawieramy transakcję.

Czas przejść do przedstawienia formacji harmonicznych. Jak już zostało wspomniane najstarsza z nich to:

Formacja Gartleya

Formacja Gartleya, jak łatwo się domyślić, została opracowana przez H.M. Gartleya już w 1932 roku. Jakie są jej reguły? Otóż:

 • Zniesienie AB (z XA) musi wypadać na 61,8%
 • BC może wynosić od 38,2% do 88,6% ruchu AB
 • CD może rozciągać się od 127% do 161,8% ruchu AB, ale nie może przekraczać 78,6% ruchu XA.
Formacja Gartley
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Wejście w pozycję i zlecenie Stop Loss

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, to bezpośrednio po wystąpieniu punktu D formacji Gartleya otwieramy pozycję długą w przypadku byczego wariantu formacji lub pozycję krótką w niedźwiedzim wzorcu tej formacji. Ważne żeby zawsze poczekać na rozpoczęcie ruchu zgodnego z trendem oraz na odbicie ceny od punktu D.

Stop Loss powinien być umieszczony tuż poniżej punktu D w przypadku pozycji długiej; lub tuż powyżej dla pozycji krótkiej. W formacjach harmonicznych nie ma ściśle określonych odległości zleceń Stop Loss. Przy ocenie, gdzie powinno znaleźć się to zlecenie zabezpieczające najlepiej więc wziąć pod uwagę punkt D oraz X.

Formacja AB=CD

Formacja AB=CD to podstawowa formacja harmoniczna, także opracowana przez H.M. Gartleya i opublikowana w jego książce “Zyski na giełdzie”. Możemy ją spotkać również w popularnej teorii fal Elliotta, gdzie nazywana “korektą ABC”. Formacja AB=CD polega na tym, że fale AB oraz CD są sobie równe. Aby mówić o formacji AB = CD muszą oprócz tego zajść jeszcze poniższe warunki:

 • BC musi wynosić od 61,8% do 78,6% ruchu AB
 • CD musi stanowić od 127% lub 161,8% ruchu BC.
formacja ABCD
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Wejście w pozycję i zlecenie Stop Loss

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, to bezpośrednio po wystąpieniu punktu D formacji AB=CD otwieramy pozycję długą w przypadku byczego wariantu formacji lub pozycję krótką w niedźwiedzim wzorcu tej formacji. Ważne żeby zawsze poczekać na rozpoczęcie ruchu zgodnego z trendem oraz na odbicie ceny od punktu D.

Stop Loss powinien być umieszczony tuż poniżej punktu D w przypadku pozycji długiej; lub tuż powyżej dla pozycji krótkiej.

Formacja Motyla

Formacja Motyla została opracowana przez znanego tradera analizy technicznej – Bryce’a Gilmore’a. Czym się ona charakteryzuje?

 • Zniesienie AB (z XA) musi wynosić 78,6%
 • BC może wynosić od 38,2% do 88,6% ruchu AB
 • CD może rozciągnąć od 161,8% do 261,8% długości AB.
Formacja Butterfly
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Wejście w pozycję i zlecenie Stop Loss

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, to bezpośrednio po wystąpieniu punktu D formacji Motyla otwieramy pozycję długą w przypadku byczego wariantu formacji lub pozycję krótką w niedźwiedzim wzorcu tej formacji. Ważne żeby zawsze poczekać na rozpoczęcie ruchu zgodnego z trendem oraz na odbicie ceny od punktu D.

Stop Loss powinien być umieszczony tuż poniżej punktu D w przypadku pozycji długiej; lub tuż powyżej dla pozycji krótkiej. W formacjach harmonicznych nie ma ściśle określonych odległości zleceń Stop Loss. Przy ocenie, gdzie powinno znaleźć się to zlecenie zabezpieczające najlepiej więc wziąć pod uwagę punkt D oraz X.

Formacja Nietoperza

Formacja Nietoperza została opracowana przez legendarnego Scotta Carneya założyciela i prezesa HarmonicTrader.com, który jest jednym z najbardziej cenionych ekspertów od formacji harmonicznych na świecie. Stworzył on ten setup w 2001 roku. Jakie są jej zasady? Otóż:

 • Zniesienie AB (z XA) może wynosić od 38,2% do 50%
 • BC może wynosić od 38,2% do 88,6% ruchu AB
 • CD może rozciągać się od 161,8% do 261,8% długości AB, ale nie może przekraczać 88,6% ruchu XA.
Formacja Bat
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Wejście w pozycję i zlecenie Stop Loss

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, to bezpośrednio po wystąpieniu punktu D formacji Nietoperza otwieramy pozycję długą w przypadku byczego wariantu formacji lub pozycję krótką w niedźwiedzim wzorcu tej formacji. Ważne żeby zawsze poczekać na rozpoczęcie ruchu zgodnego z trendem oraz na odbicie ceny od punktu D.

Stop Loss powinien być umieszczony tuż poniżej punktu D w przypadku pozycji długiej; lub tuż powyżej dla pozycji krótkiej. W formacjach harmonicznych nie ma ściśle określonych odległości zleceń Stop Loss. Przy ocenie, gdzie powinno znaleźć się to zlecenie zabezpieczające najlepiej więc wziąć pod uwagę punkt D oraz X.

Formacja Kraba

Formacja Kraba również została opracowana przez Scotta Carneya. Czym się ona charakteryzuje?

 • Zniesienie AB (z XA) może wynosić od 38,2% do 61,8%
 • BC może wynosić od 38,2% do 88,6% ruchu AB
 • CD może rozciągać się od 261,8% do 361,8% długości AB, ale nie może przekraczać 161,8% ruchu XA.
Formacja Crab
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Wejście w pozycję i zlecenie Stop Loss

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, to bezpośrednio po wystąpieniu punktu D formacji Kraba otwieramy pozycję długą w przypadku byczego wariantu formacji lub pozycję krótką w niedźwiedzim wzorcu tej formacji. Ważne, żeby zawsze poczekać na rozpoczęcie ruchu zgodnego z trendem oraz na odbicie ceny od punktu D.

Stop Loss powinien być umieszczony tuż poniżej punktu D w przypadku pozycji długiej; lub tuż powyżej dla pozycji krótkiej. W formacjach harmonicznych nie ma ściśle określonych odległości zleceń Stop Loss. Przy ocenie, gdzie powinno znaleźć się to zlecenie zabezpieczające najlepiej więc wziąć pod uwagę punkt D oraz X.

Realizacja zysków w przypadku pozycji harmonicznych

Formacje harmoniczne polegają na handlu zgodnie z trendem występującym po zrealizowaniu się danej sekwencji. W efekcie warto zdecydować się na dwa poziomy Take Profit. Pierwszą część pozycji najlepiej zamknąć przy osiągnięciu zniesienia 38,2% AD, a drugą odpowiednio przy 61,8%.

Świetnym pomysłem może być również stosowanie kroczącego Stop Lossa (Trailing Stop). Jest to zlecenie Stop Loss, które automatycznie przesuwa się z ceną we wskazanej odległości od kursu wraz z powiększającym się zyskiem pozycji. W przypadku formacji harmonicznych, to rozwiązanie sprawdza się znakomicie i pozwala nam zmaksymalizować zyski.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.