Czy trading może być działalnością gospodarczą?

J2T Trade

Niektórzy traderzy, utrzymujący się z handlu na rynku finansowym, zastanawiają się czy trading może zostać uznany za działalność gospodarczą. W końcu handlują oni regularnie, a wielu z nich osiąga nawet spektakularne zyski.

Założenie działalności gospodarczej związanej z tradingiem mogłoby być korzystne z kilku powodów. Przede wszystkim chodzi o to, że taki trader mógłby opłacać składki ZUS, posiadać firmowe konto i legitymować się, jako samozatrudniony a nie bezrobotny.

Ponadto, uzyskałby on możliwość zaliczenia do kosztów działalności wszelkich kursów inwestycyjnych czy nakładów finansowych związanych z edukacją i wyposażeniem miejsca pracy.

Czy zatem jest to możliwe? Przeanalizujemy to zagadnienie poniżej. Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia działalności gospodarczej:

FP Markets

Czym jest działalność gospodarcza? Wycena spółek

Definicja działalności gospodarczej pojawia się w wielu aktach prawnych. Kluczowe znaczenie ma definicja tego pojęcia zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Aby działalność przedsiębiorcy mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi być przede wszystkim wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, a także mieć charakter zarobkowy.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i mogą rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o dokonanie tego wpisu.

Klasyfikacja PKD tradingu

Trudność może natomiast sprawiać próba określenia takiej działalności jak trading z punktu widzenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W klasyfikacji tej nie ma bowiem wprost wymienionej działalności polegającej na kupnie lub sprzedaży papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych lub osiąganiu dochodów z transakcji zawieranych na rynku walutowym.

Wydaje się jednak, że działalność taka może być zakwalifikowana jako “Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych” (PKD 64.99. Z). Podklasa ta obejmuje pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych w inny sposób niż udzielanie pożyczek.

Ponadto, działalność przedsiębiorcy w zakresie inwestowania w papiery wartościowe nie może naruszać przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi i obejmować tego rodzaju aktywność, która zgodnie z tymi regulacjami jest zastrzeżona dla profesjonalnych uczestników obrotu – takich jak domy maklerskie lub banki – i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.

Trading a działalność gospodarcza – sprzeczne Wyrok sądu orzecznictwo

Zacznijmy od tego, że przychody z tytułu sprzedaży zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych czy dochody z transakcji zawieranych na rynku walutowym stanowią zasadniczo przychody z kapitałów pieniężnych, a nie przychody z działalności gospodarczej.

Pozytywne rozstrzygnięcie

Niemniej jednak w pewnych okolicznościach tak organy podatkowe jak i sądy dopuszczały możliwość kwalifikacji przychodów tego rodzaju do przychodów z działalności gospodarczej. Przykładem pozytywnego rozstrzygnięcia jest pismo z dnia 10 czerwca 2011 roku, w którym Izba Skarbowa w Warszawie skonstatowała, iż:

“Reasumując, w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub udziałów, a Wnioskodawca będzie dokonywał takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Negatywne rozstrzygnięcie

Z kolei, według interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 roku:

“Zdaniem Podatnika dochód uzyskany z transakcji na rynku Forex w zakresie stanu faktycznego przedstawionego powyżej nie stanowi dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zyski z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex stanowią odrębne źródło przychodów i jako takie powinno być zakwalifikowane do źródeł z kapitałów pieniężnych”.

W zasadzie okazuje się, że już od 18 lat w naszym kraju pojawiają się w tym zakresie sprzeczne ze sobą rozstrzygnięcia. Wpływa to również na piśmiennictwo, znaleźć można przedstawicieli niemal wszelkich możliwych poglądów.

Kiedy trading na pewno może być działalnością gospodarczą? trading za pomocą zewnętrznej strategii

Jedyną formą tradingu, którą bez żadnych wątpliwości można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej, jest współpraca z firmą proptradingową. W tym przypadku wiele podmiotów tego typu wprost wymaga od swoich współpracowników otwarcia własnej działalności gospodarczej.

W takim scenariuszu należy wybrać PKD 66.19 Z. – czyli „pozostałą działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.