Bollinger Bands Scalping GBPJPY Trading System

3969
J2T Trade

Systemy skalpingowe, w których transakcje, które trwają od ułamków sekund do kilku minut, są jednymi z najpopularniejszych strategii. Wynika to z faktu, że wysoka dźwignia finansowa na rynku walutowym powoduje większe możliwości dla traderów stosujących strategie scalpingowe.

Wykorzystując wysoką dźwignię, spekulant zobowiązany jest uiścić niewielki depozyt zabezpieczający, który często wynosi ok. 1% wartości zlecenia. Wysokość depozytu zabezpieczającego zależy od wybranego rynku, brokera oraz jego jurysdykcji regulacyjnej.

Sclaping na GBPJPY z wykorzystaniem Wstęg Bollingera

Omówiony poniżej system skalpingowy wykorzystuje krótkoterminowe ruchy w celu wygenerowania dodatniej stopy zwrotu. Handel odbywa się na jednym z najsłynniejszych crossów walutowych, jakim jest para funt brytyjski do jena japońskiego (GBPJPY). System ten w swojej definicji jest krótkoterminową strategią Forex, która nie identyfikuje trendu wyższego rzędu, zaś skupia się na chwilowych odchyleniach ceny w celu osiągnięcia profitu.

Doskonale sprawdza się na rachunkach typu STP/ECN, które cechuje niski spread oraz prowizje. Z racji niskich poziomów docelowych, strategia nie znajduje uzasadnienia do wykorzystania na kontach, na których występuje różnica między cenami bid oraz ask większa niż 2 pipsy.

FP Markets

Rynek walutowy Forex jest bardzo zmiennym rynkiem, stąd też w założeniach strategii bierze się pod uwagę, że trendy długoterminowe nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w ruchach na niskich interwałach. Dlatego też skalperzy są w stanie generować zysk bez względu na panujący trend na wykresie.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Bollinger Bands Scalping GBPJPY

Bollinger Bands Scalping Trading System wykorzystuje wykres minutowy (M1), bądź 5-minutowy (M5) GBP/JPY, na którym trader znajduje określone setupy. Wybór interwału jest zależny od spekulanta oraz jego indywidualnych celów, jak również czasu, który może poświęcić na śledzenie wykresu. W poniższej strategii używa się następujących narzędzi:

  • Bollinger Bands – 50 okresowy; odchylenie standardowe – 2 (kolor czerwony)
  • Bollinger Bands – 50 okresowy; odchylenie standardowe – 3 (kolor pomarańczowy)
  • Bollinger Bands – 50 okresowy; odchylenie standardowe – 4 (kolor zielony)

Bollinger Bands Scalping


ScalperScalper radzi:

Strategię Bollinger Bands Scalping GBPJPY Trading System najlepiej sprawdzisz na rachunku demo – dzięki niemu, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatne konto demo znajdziesz tutaj.


BB Scalping GBPJPY – wejście w pozycję

Sygnał do zajęcia krótkiej pozycji pojawia się w momencie gdy cena, po uprzednim wybiciu górnej czerwonej bandy i dojściu minimum do połowy zasięgu miedzy czerwoną a pomarańczową bandą, powróci do górnej bandy czerwonej. Im cena dojdzie dalej od czerwonej górnej bandy w stronę zielonej górnej bandy, tym sygnał jest mocniejszy.

Z kolei sygnał do zajęcia pozycji długiej ma miejsce wtedy, gdy cena, po uprzednim przebiciu dolnej czerwonej bandy i dojściu co najmniej do połowy zasięgu miedzy dolną czerwoną, a dolną pomarańczową bandą, powróci do dolnej bandy czerwonej.

Bollinger Bands Scalping GBPJPY

Wyjście z pozycji w systemie scalpingu na GBPJPY

Strategia ta przewiduje zamknięcie pozycji w przypadku osiągnięcia targetu wielkości 5-10 pipsów. Jednocześnie zlecenie zabezpieczające (Stop Loss) wynosi tyle samo co Take Profit. Oznacza to bowiem, że średni współczynnik ryzyka do zysku (risk/reward ratio) wynosi 1:1. Dodatnia wartość systemu wynika zatem z większej ilości trafnych zleceń do stratnych.

Dla traderów, którzy uznają istotność odpowiedniego ryzyka do zysku (czyli poniżej 1:1) system przewiduje zamkniecie transakcji w momencie, gdy cena powróci w rejon średniej kroczącej (50-okresowej). Dodatkowo strategia ta przyjmuje sporą wagę do czasu trwania transakcji. Do zamknięcia pozycji powinno dojść w momencie, w którym transakcja trwałaby dłużej niż 3 minuty. Zamykana jest ona wówczas bez względu na to, czy w danym momencie przynosi zysk czy stratę.

System scalpingowy na GBPJPY a zarządzanie kapitałem

Scalping jest strategią, która przewiduje od kilku do nawet kilkuset transakcji dziennie, zważywszy na niski interwał. W związku z tym zaleca się, by trader ryzykował jedynie niewielką część dostępnego kapitału. Najlepiej jeśli jest to nie więcej niż 0,5% wielkości rachunku. Wtedy spekulant może być spokojny pod kątem ewentualnej stratnej serii, które zdarzają się nawet najzdolniejszym traderom.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Scalper
Transakcje zawiera w ultrakrótkim horyzoncie inwestycyjnym, trwającym od kilkunastu sekund do kilku minut. Posługuje się różnymi systemami transakcyjnymi opartymi wyłącznie na wskazaniach analizy technicznej. Jego styl tradingu jest bardzo czasochłonny, przez co przy komputerze spędza wiele godzin, zawierając każdego dnia od kilku do kilkudziesięciu transakcji. Dzięki znacznej liczbie składanych zleceń, scalper efekty swoich zmagań rynkowych widzi praktycznie natychmiast.